menu
flaga PL flaga ENG
nagłówek | header | image

Program

czwartek, 29.09.2022

09:00-09:20
Otwarcie Konferencji
09:20-09:50
Wykład inauguracyjny: The Genetics of Aging: implications for pharmacological interventions and drug discovery
Michał Masternak (Burnett School of Biomedical Sciences Orlando FL, USA)
10:00-11:30
Sesja I - Farmaceutyczne innowacje - Pharmaceutical Innovations
10:00-10:30
What is new in Pharmaceutical biotechnology
Oliver Kayser (Technical University of Dortmund, Dept. Technical Biochemistry)
10:30-11:00
Manufacturing concepts for personalised multi-drug combinations
Francisek Stepanek (University of Chemistry and Technology in Prague, Department of Chemical Engineering, Prague, Czech Republic)
11:00-11:30
temat w trakcie ustalania
Krzysztof Kurowski (Polpharma)
09:00-12:00
Sesja posterowa I, holl
11:30-12:00
☕ Przerwa kawowa
12:00-13:30
Sesja II - Transfer wiedzy
Przewodniczący: prof. Lucjusz Zaprutko, prof. Maria Rybczyńska, mgr Jacek Wajda
Sesja specjalna - Farmacja i biznes - Prezentacja możliwości Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej
12:00-12:15
Nauka-Przemysł. Jak daleko nam jak blisko?
Janina Lulek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Poznań)

12:15-12:30
Od badań podstawowych do ...?
Judyta Cielecka-Piontek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakognozji, Poznań)

12:30-12:45
temat w trakcie ustalania
Justyna Koziej (Instytut Badań Kosmetyków, Warszawa)

12:45-13:00
Współpraca z nauką - doświadczenia własne
Grzegorz Garbacz (Physiolution, Greiswald, Niemcy)

13:00-13:15
Biofarm - wpółpraca z nauką - doświadczenia praktyczne
Jarosław Pieczuro (Biofarm, Poznań)

13:15-13:30
Transfer wiedzy na linii przedsiębiorstwo - jednostka nauka - stan obecny - wyzwania
Arkadiusz Hejduk (LEK-AM, Zakroczym)

12:00-13:30
Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych uczelni w Polsce (sala Senatu) - WYDARZENIE SPECJALNE!!!
12:00-14:30
Sesja posterowa II, holl
13:30-14:30
🍽 Przerwa na lunch
14:30-16:30
Sesja III - Interdyscyplinarność współczesnej farmacji - Interdisciplinarity in modern pharmacy
Przewodniczący: prof. Marzena Gajęcka, prof. Tomasz Gośliński
14:30-15:00
Pharmacology 2.0 - mosaic of signals, receptors and ligands
Krzysztof Jóźwiak (Medical University of Lublin, Department of Biopharmacy, Lublin, Polska)
15:00-15:30
Thiazolidinone structure as a promising scaffold in medicines of the future
Roman Lesyk (Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine)
15:30-16:00
Signal transduction in Development of Cancer
Walter Birchmeier (Max Delbruck Center for Molecular Medicine/Charite Humbold University, Berlin Germany)
16:00-16:30
Phthalocyanines and their analogues in photodynamic therapy
Petr Zimčík (Charles University in Prague Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control, in Hradec Kralove)
14:30-16:30
Sesja posterowa III, holl
19:00
Uroczysta inauguracja konferencji z otwarciem Collegium Pharmaceuticum

piątek, 30.09.2022

09:00-09:30
Wykład plenarny - Warunki dobrej współpracy uczelni z przemysłem farmaceutycznym
Małgorzata Sznitowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
09:30-11:00
Sesja IV - Poszukiwanie nowych strategii farmaceutycznych - Searching for the new pharmaceutical strategies
Przewodniczący: prof. Marek Murias, dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak prof. UMP
Sesja satelitarna - Budowanie skutecznej profilaktyki uzależnień (sala Senatu)
Przewodniczący: prof. Ewa Florek, zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski
09:30-10:00
New preclinical model of triple negative breast cancer: powerful tool for studying tumor biology and development of new strategies and targets for therapys
Kamil Lisek (Max Delbruck Center for Molecular Medicine/Charite Humbold University, Berlin Germany)
09:30-10:00
Panel dyskusyjny: Współpraca Urzędu Miasta Poznania z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w obszarze profilaktyki uzależnień
Moderatorzy: prof. Ewa Florek (UMP, Polska), Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, prof. Ewa Baum (UMP, Polska), dr Artur Teżyk (UMP, Polska), dr Eryk Matuszkiewicz (Szpital im. F. Raszei, Polska), kom. Szymon Witczak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Polska
10:00-10:30
RNA interference in cancer therapy
Błażej Rubiś (Poznań University of Medical Sciences, Department of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics)
10:00-10:30
Epidemiologia uzależnień wśród młodzieży - Poznań, Polska, Europa. Skuteczne strategie i programy profilaktyczne
Ewa Florek (UMP Polska)
10:30-10:45
Wsparcie badań klinicznych w projektach ABM
Zbigniew Petrycki i Krzysztof Gąsiorowski (Neuca)
10:30-11:00
Rozwój duchowy przeciwwagą dla uzależnień
Ewa Baum (UMP Polska)
10:45-11:00
Increased Confidence and Throughput in Pharmaceutical Analyses with Trapped Ion Mobility Mass Spectrometry
dr Eric van Beelen (Bruker Daltonics)

11:00-11:30
☕ Przerwa kawowa
11:30-12:30
Sesja V - Dydaktyka - kształcenie farmaceutów w odniesieniu do współczesnych wyzwań
Przewodniczący/moderator: prof. Edmund Grześkowiak, prof. Anna Jelińska
Sesja VI - Forum Młodych Naukowców (Sala Senatu)
Przewodniczący: prof. Ewa Florek, prof. Ewa Tykarska, dr hab. Krzysztof Kus, dr hab. Tomasz Osmałek
Dyskusja Okrągłego Stołu - Farmaceuta - zawód z przyszłością
(Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych, przedstawiciele studentów, przedstawiciele przedsiębiorców)
Moderują: prof. Anna Jelińska (UMP, Polska), prof. Wojciech Miltyk (UM Białystok, Polska)
Wystąpienia (5 min., w jęz. polskim lub angielskim) młodych naukowców, doktorantów i studentów - autorów wyróżnionych w ocenie Jury prac naukowych
12:30-13:50
Sesja VII - Farmacja w badaniach klinicznych - The role of pharmacy in clinical trials
Przewodniczący: prof. Ewa Florek, dr hab. Krzysztof Kus
Sesja pod patronatem Agencji Badań Medycznych - WYDARZENIE SPECJALNE!!!
12:30-12:50
W kierunku współpracy - rola Agencji Badań Medycznych w rozwoju rynku badań leków, badań biotechnologicznych oraz wyrobów medycznych
Radosław Sierpiński* (Agencja Badań Medycznych, Polska)
12:50-13:10
Rynek badań klinicznych: Świat - Europa - Polska
Rafał Staszewski (UMP, Polska)
13:10-13:30
Rola farmaceuty w badaniach klinicznych
Ewelina Korczowska (UMP, Polska)
13:30-13:50
Wykorzystanie modelu mysiego w badaniach nad rozwojem, progresją i terapią raka jajnika
Krzysztof Książek (UMP, Polska)
13:50-14:20
Podsumowanie Konferencji, wręczenie nagród.
Zamknięcie Konferencji. Lunch

* wykładowca w trakcie potwierdzenia
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu.

aktualizacja: 2022-08-11