menu
nagłówek | header | image

Program

ikona PDF program w formacie PDF

czwartek, 29.09.2022

09:00-09:20
Otwarcie Konferencji
09:20-09:50
Wykład inauguracyjny: The Genetics of Aging: implications for pharmacological interventions and drug discovery
Michał Masternak (Burnett School of Biomedical Sciences Orlando FL, USA)
10:00-11:30
Sesja I – Farmaceutyczne innowacje - Pharmaceutical Innovations
10:00-10:30
What is new in Pharmaceutical biotechnology
Oliver Kayser (Technical University of Dortmund, Dept. Technical Biochemistry)
10:30-11:00
Manufacturing concepts for personalised multi-drug combinations
Francisek Stepanek (University of Chemistry and Technology in Prague, Department of Chemical Engineering, Prague, Czech Republic Czech Republic)
11:00-11:30
temat w trakcie ustalania
Krzysztof Kurowski (Polpharma)
09:00–12:00
Sesja posterowa I, holl
11:30-12:00
☕ Przerwa kawowa
12:00-13:00
Sesja specjalna - Farmacja i biznes - Prezentacja możliwości Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej z otwarciem Collegium Pharmaceuticum
13:00-13:45
🍽 Przerwa na lunch
13:45-15:15
Sesja II - Transfer wiedzy
Przewodniczący: Prof. Lucjusz Zaprutko, Prof. Maria Rybczyńska, mgr Jacek Wajda
13:45-14:00
Nauka-Przemysł. Jak daleko nam jak blisko?
Janina Lulek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Poznań)
14:00-14:15
Od badań podstawowych do...
Judyta Cielecka-Piontek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakognozji, Poznań)
14:15-14:30
temat w trakcie ustalania
Justyna Koziej (Instytut Badań Kosmetyków, Warszawa)
14:30-14:45
Współpraca z nauką – doświadczenia własne
Grzegorz Garbacz (Physiolution, Greiswald, Niemcy)
14:45-15:00
Biofarm – nauka – doświadczenia praktyczne
Jarosław Pieczuro (Biofarm, Poznań)
15:00-15:15
Transfer wiedzy na linii przedsiębiorstwo – jednostka nauka – stan obecny - wyzwania
Arkadiusz Hejduk (LEK-AM, Zakroczym)
12:00-15:15
Sesja posterowa II, holl
15:15-15:45
☕ Przerwa kawowa
15:45-17:45
Sesja III – Interdyscyplinarność współczesnej farmacji - Interdisciplinarity in modern pharmacy
Przewodniczący: Prof. Marzena Gajęcka, Tomasz Gośliński
15:45-16:15
Pharmacology 2.0 - mosaic of signals, receptors and ligands
Krzysztof Jóźwiak (Medical University of Lublin, Department of Biopharmacy, Lublin, Poland)
16:15-16:45
Thiazolidinone structure as a promising scaffold in medicines of the future
Roman Lesyk (Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine)
16:45-17:15
Signal transduction in Development of Cancer
Walter Birchmeier (Max Delbruck Center for Molecular Medicine/Charite Humbold University, Berlin Germany)
17:15-17:45
Phthalocyanines and their analogues in photodynamic therapy
Petr Zimčík (Charles University in Prague Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control, in Hradec Kralove)
15:15-17:15
Sesja posterowa III, holl
15:30-17:00
Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych uczelni w Polsce (sala Senatu) - WYDARZENIE SPECJALNE!!!
19:00
Uroczysta inauguracja konferencji

piątek, 30.09.2022

09:00–09:30
Wykład plenarny - Warunki dobrej współpracy uczelni z przemysłem farmaceutycznym
Małgorzata Sznitowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
09:30–11:00
Sesja IV – Poszukiwanie nowych strategii farmaceutycznych - Searching for the new pharmaceutical strategies
Przewodniczący: Prof. Marek Murias, dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, prof. UMP
09:30-10:00
Modern strategy of treatment the microbial and parasitological diseases
Philippe Grellier (National Museum of Natural History, Department of Development Regulation and Molecular Diversity, Paris, France)
10:00-10:30
Nanoscience and nanotechnology in biomedicine
Wykładowca w trakcie potwierdzania
10:30-11:00
RNA interference in cancer therapy
Błażej Rubiś (Poznań University of Medical Sciences, Department of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics)
11:00-11:30
☕ Przerwa kawowa
09:30-11:00
Sesja IV
11:30–12:30
Sesja V – Dydaktyka – kształcenie farmaceutów w odniesieniu do współczesnych wyzwań
Przewodniczący/moderator: Prof. Edmund Grześkowiak, Prof. Anna Jelińska
Dyskusja Okrągłego Stołu - Farmaceuta – zawód z przyszłością
(Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych, przedstawiciele studentów, przedstawiciele przedsiębiorców)
Moderują: Prof. Anna Jelińska (UMP, Poland), Prof. Wojciech Miltyk (UM Białystok, Poland)
11:30–12:30
Sesja VI – Forum Młodych Naukowców (Sala Senatu)
Przewodniczący: Prof. Ewa Florek, Prof. Ewa Tykarska, Dr hab. Krzysztof Kus, Dr hab. Tomasz Osmałek
Wystąpienia (5 min., w jęz. polskim lub angielskim) młodych naukowców, doktorantów i studentów – autorów wyróżnionych w ocenie Jury prac naukowych
12:30-13:50
Sesja VII - Farmacja w badaniach klinicznych - The role of pharmacy in clinical trials
Przewodniczący: Prof. Ewa Florek, dr hab. Krzysztof Kus
Sesja pod patronatem Agencji Badań Medycznych - WYDARZENIE SPECJALNE!!!
12:30-12:50
W kierunku współpracy – rola Agencji Badań Medycznych w rozwoju rynku badań leków, badań biotechnologicznych oraz wyrobów medycznych
dr hab. Radosław Sierpiński* (Agencja Badań Medycznych, Polska)
12:50-13:10
Rynek badań klinicznych: Świat – Europa – Polska
dr Rafał Staszewski (UMP, Poland)
13:10-13:30
Rola farmaceuty w badaniach klinicznych
dr Ewelina Korczowska* (UMP, Poland)
13:30–13:50
Badania przedkliniczne leków – modele zwierzęce
prof. Krzysztof Książek (UMP, Poland)
13:50-14:20
Podsumowanie Konferencji, wręczenie nagród.
Zamknięcie Konferencji. Lunch

* wykładowca w trakcie potwierdzania

aktualizacja: 2022-05-08